Julkisen talouden tasapaino

Julkisen talouden pohja luodaan oikeudenmukaisella ja kohtuullisella verotuksella. Julkisen taloudenhoidon tulee olla avointa. Verorahoilla tuotettujen palvelujen laadun ja kustannusten on oltava vertailukelpoisia.

Valtion tulee osallistua kasvavien kaupunkien isojen investointien rahoitukseen. Julkisen talouden tasapainoa arvioitaessa tulee huomioida talouden tasapaino myös ihmisten ja ympäristön kannalta.